2008, നവംബർ 15, ശനിയാഴ്‌ച

അലോപ്പതിയും ആയുർവേദവും ധാരണകളും തെറ്റിധാരണകളും

(സുകുമാരൻ മാസ്റ്ററെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഈ പോസ്റ്റ് ..ഒരു കമ്മന്റ് ആയി ഇടുന്നതിനു പകരം പോസ്റ്റുന്നു എന്നേ യുള്ളൂ)
മാഷെ ,
ഇങനെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇടണം എന്നു വിചാരിക്കുന്നത് ഏറെ ആയെങ്കിലും ഇപ്പോഴാണ് സാധിക്കുന്നത്. മാഷിന്റെ പോസ്റ്റുകൾ വായിക്കാറുണ്ട്.. അതിൽ ഏറെയും ഊൾക്കൊള്ളാൻ ശ്രമിക്കാറും ഉണ്ട്.. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാഷിന്റെ പല ചിന്തകളും പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ അംഗീകരിച്ചിട്ടും ഉണ്ട്..എന്നാൽ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് സൂരജിന്റെ ഒരു പോസ്റ്റ് വായിക്കാനിടയായി..അതിൽ മാഷിന്റെ കമ്മന്റ് കണ്ടു..പിന്നീടാണ് ആരോഗ്യത്തെ കുറിച്ചും ആയുർവേദത്തെ കുറിച്ചുമെല്ലാം ബൂലോകത്ത് നടന്ന ഒച്ചപാടുകളെ കുറിച്ചു അറിയുന്നത്.. അതിൽ ഒരു പ്രധാന ഭാഗം അങ് ഏറ്റെടുക്കുകയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലോ.. ഇനി ഞാൻ കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം.. വളരെ സമാധാനത്തോടെ ഉള്ള ഒരു ചർച്ച യാണ് എന്റെ ഉദ്ദേശശ്യം ഒരു രീതീയിലും ഉള്ള ഒച്ചപാടുകൾ ഉണ്ടാക്കാതെ വാദിക്കാനോ ജയിക്കാനോ അല്ലാതെ , ചില ചിന്താഗതികൾ പങ്കു വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു .. വളരെ ഗൌരവ മേറിയ ഒരു കാര്യം ആണ് ഇതു എന്ന് അറിയുന്നതു കൊണ്ട് തന്നെ മാഷിന്റെ എല്ലാ സഹകരണവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു..

മാഷിന്റെ പോസ്റ്റിലെ ചില ഭാഗങൾ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കട്ടെ

ശരീരത്തിന്റെ സ്വാഭാവികപ്രതിരോധം കൊണ്ട് രോഗങ്ങളെ അതിജീവിച്ചര്‍ രക്ഷപ്പെട്ടു , അല്ലാത്തവര്‍ രോഗങ്ങള്‍ക്കടിമപ്പെട്ട് മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവണം . ശരീരം തന്നെ രോഗങ്ങളെ ചെറുത്ത് തോല്‍പ്പിക്കാന്‍ പര്യാപ്തമായ ഒരു സംവിധാനമാണ് . പിന്നെ ശരീരത്തിന് തോല്‍പ്പിക്കാന്‍ കഴിയാതെ വരുമ്പോള്‍ ചികിത്സ വേണ്ടി വരുന്നു .

എനിക്ക് എന്റെ ശരീരം എങ്ങനെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു എന്ന് നല്ല വണ്ണം അറിയാം . എന്റെ ശരീരത്തെ ബാധിക്കുന്ന രോഗത്തിന് ആവശ്യമായ ചികിത്സ മോഡേണ്‍ മെഡിസിനില്‍ ഇന്ന് ലഭ്യമാണ് . അഥവാ മോഡേണ്‍ മെഡിസിനില്‍ ലഭ്യമല്ലെങ്കില്‍ മറ്റെവിടെയും എനിക്ക് ലഭ്യവുമല്ല .

എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഇന്ന് യഥാർത്ത ത്തിൽ നാം നെരിടുന്ന ആരോഗ്യ പ്രസ്നം എന്താണ്..?? മോഡേൺ മെഡിസിൻ എന്ന പേരിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ നമ്മളെ മാറാ രോഗികളാക്കി തീർ ക്കുന്നു എന്നു ഞാൻ പറഞാൽ അങു എങിനെ പ്രതികരിക്കും? ലാബോറട്ടറികളിൽ രക്തത്തിലെ രോഗാണുക്കളെ തിരിച്ചറിഞു രോഗത്തെ സ്ഥിരികരിക്കുന്നു എന്ന് അങു പറയുംബോൾ രക്തത്തിലെ രോഗാണുക്കളെ തിരിച്ചറിഞലല രോഗനിർണ്ണയം നടത്ത പെടുന്നത് എന്ന് പറഞാൽ എങിനെ പ്രതികരിക്കും?